Градоустройство Никифоров трета част

Градоустройство Никифоров трета част

Сумата се прибавя директно в кошницата

12.00 лв.

Количество
Бърза поръчкаПлатформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

.

Градоустройство Никифоров трета част

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
Същност и значение
Жилищна среда
Планова структура - за и против теорията за жилищни райони, 
микрорайони и групи
Съдържание и оптимални размери на територията и брой на
населението на жилищните райони, микрорайони и групи
Планова композиция на жилищните райони, микрорайони и групи
Автомобилно и пешеходно движения, гариране и паркиране
Мрежа за търговия и услуги
Застрояване на жилищните зони. Избор на типа на жилищните сгради
Пространствена композиция на жилищните зони
Проектиране на жилищни райони, разположени на свободни терени
Показатели и нормативи за устройство на жилищните зони в
градовете у нас, съгласно ЗУТ (2003 г.) и "Наредба № 7" (2004 г.)
Кратък анализ на развитието на жилищните зони в градовете
у нас през периода след Освобождението (1877-1878 г.)
до началото на XXI век
Състояние и основни проблеми на жилищната система у нас
в края на XX и началото на XXI век
Заключение
Библиография

За повече информация: order@kopieto.com

.

Свързани продукти