Синтез и анализ на алгоритми - Иванова 2020г

Синтез и анализ на алгоритми - Иванова 2020г

Сумата се прибавя директно в кошницата

11.00 лв.

Етикети: Синтез и анализ на алгоритми - Иванова 2020г

Количество
Бърза поръчкаПлатформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание


ГЛАВА 1


АЛГОРИТМИ - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЯКОИ МАТЕМАТИЧЕСКИ АЛГОРИТМИ


1.1. Алгоритъм - понятие и неформално определение 7


1.2. Свойства на алгоритмите 8


1.3. Начини на представяне на алгоритмите 9


1.4. Видове алгоритми 12


1.5. Асимптотична сложност на алгоритми - понятие, примери 16


1.6. Алгоритми за въвеждане и обработка на матрици 18


1.7. Въпроси и задачи за упражнение към Глава първа 21

ГЛАВА 2


АЛГОРИТМИ ЗА ТЪРСЕНЕ


2.1. Рекурсивни и итеративни алгоритми 23


2.2. Видове рекурсия    23


2.3. Рекурсивни алгоритми за изчисляване на числата на Фибоначи и решаване


на задачата за ханойските кули 23


2.3.1. Задача за ханойските кули 23


2.3.2. Редица на Фибоначи 26


2.4. Алгоритми за търсене 31


2.4.1. Последователно търсене 31


2.4.2. Двоично търсене в подреден масив 31


2.4.3. Търсене със стъпка. Квадратично търсене 32


2.4.4. Алгоритми за търсене на прости числа 32


2.4.5. Задача за намиране на всички прости числа по-малки от р.


Алгоритъмът „Ситото на Ератостен“ 33


2.4.6. Комбинаторни алгоритми. Пермутации. Кодиране и декодиране.. 35


2.5. Графи и дървовидни структури - основни понятия 36


2.5.1. Структурата ,дърво“ като вид граф 36


2.5.2. Дърво за двоично търсене (или сортирано дърво) 37


2.6. Въпроси и задачи за упражнение към Глава втора 38


Свързани продукти