социология на пазара стоилова 2020

социология на пазара стоилова 2020

Сумата се прибавя директно в кошницата

13.00 лв.

Етикети: социология на пазара стоилова 2020

Количество
Бърза поръчкаПлатформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

Съдържание

Предговор ' 7


Първа тема (кпрсгйи vn ctuto)


СОЦИОЛОГИЯТА НА ПАЗАРА- ЕДНА МЛАДА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА П


1. Предпоставки 11


2. Г1 риносьт на класицит е на икономическата социология


за социологическото познание на пазара 12


3. Обособяване на социологията на пазара 16


4. Предмет на социологията на пазара 19


Втора тема


ОБЩЕСТВОТО КАТО ФОРМА НА СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ 23


1. От общество към пазар 23


2. От несамодостатъчсн си индивид към относително достатъчно си


общество 24


3. Парадигми за обществения ред 29


3.1. Антропологична парадигма 29


3.2. Функционална парадигма 30


3.3. Утилитарна парадигма 31


3.4. Договорна парадигма 31


3.5. Парадигма на властта .32


I 4. Обществото като система от институции     ..33


4 Трета тема


РАЗМЯНАТА - МИРНАТА ФОРМА ЗА РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НКСАМОДОСТАТЪЧНОСТТА НА ЧОВЕКА 38


1. Генезис на размяната...^. 38


2. Парадигми на размяната 41


2.1. Антропологична парадигма 41


2.2. Бихейвиористична парадигма 44


2.3. Структуралистична парадигма 45


3. Институционадизиране на размяната 47


Свързани продукти