zaavtori

Ако сте автор на публикувано издание в сайта и смятате, че това нарушава авторските Ви права - пишете ни и незабавно вашето произведение ще бъде премахнато. Нашата цел не е да ощетяваме когото и да е, а да предоставим достъп до стари, изчерпани и изключително труднодостъпни издания. Ако вашето не е такова, а е попаднало в сайта - молим за най-искрено извинение!